Fandom

Call of Duty Wiki

Soviet Armed Forces/Names

< Soviet Armed Forces

8,662pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Call of Duty: World at WarEdit

GenericEdit

 • Barzilovich
 • Blyakher
 • Bulenkov
 • Datsyuk
 • Diakov
 • Dvilyansky
 • Dymarsky
 • Fedorova
 • Gerasimov
 • Ilyin
 • Ikonnikov
 • Kosteltsev
 • Krasilnikov
 • Lukin
 • Maximov
 • Melnikov
 • Nesterov
 • Pelov
 • Polubencev
 • Pokrovsky
 • Repin
 • Romanenko
 • Saslovsky
 • Sidorenko
 • Touevsky
 • Vakhitov
 • Yakubov
 • Yoslov
 • Zubarev

Developer's FriendsEdit

 • Bockovich
 • Chihoski
 • Grzegorzek
 • Mehalek
 • Venesky

Also on Fandom

Random Wiki